akadalymentes változat

Binok

Általános Iskola Szakképző Iskola Speciális Szakiskola Kollégium és Korai Fejlesztő

A Dunántúl olyan egyedülálló intézménye, amely úttörő szerepet vállaltak a régió speciális igényeinek kielégítésében: a hátrányos helyzetű és sérült - dominánsan látássérült - 3 és 24 éves kor közötti fiatalok (re)habilitációjában, oktatásában, képzésében, foglalkoztatásában, szociális illetve egészségügyi ellátásában.

Az alapfokú integrációs intézmény fő profilja a látássérült gyermekek óvodai, általános iskolai oktatása, felzárkóztatása, de más sérüléssel (hallás, beszéd, mozgás), intellektuális defektussal, szociális és beilleszkedési zavarral illetve részképesség kieséssel rendelkező gyermekek (re)habilitációját is felvállalta. Az oktatás kis csoportokban és egyéni foglalkozással történik speciális eszközök és módszerek segítségével egyéni fejlesztési tervek alapján. A hiperaktív és magatartás - és/vagy a pszichés fejlődés egyéb zavaraival küzdő, a többségi iskolák által be nem fogadott tanulók oktatása, nevelése.

Az integrált, többfunkciós oktatási intézmény lehetővé teszi a hatékony kooperációt, és a legkülönbözőbb korcsoportú fogyatékos és/vagy hátrányos helyzetű gyermekek felkarolását.

A felzárkóztató osztályban az általános iskola befejezésére és a későbbi szakmatanulásra kapnak lehetőséget a többségi iskolákban integráltan tanulni nem képes fiatalok. A három éve működő programunkban nagy arányban vesznek részt a roma származású fiatalok.

A gimnázium és az alapfokú művészetoktatási intézmény új lehetőségével tovább szélesedett a Világ Világossága Alapítvány oktatás - képzési palettája.

Ezzel a preventív tevékenységgel megakadályozható, hogy a nehezen kezelhető, a társadalom perifériájára szoruló pubertáskorúak száma kiugró mértékben növekedjen. Diákjaink speciális szükségleteit szem előtt tartva alakítottuk ki ars poeticánkat, mely azt a segítő szándékot, megfelelő szigort és követelményt tükrözi, amely a távlatoknak szól:

MINDENT ÉRTÜK, SEMMIT SEM HELYETTÜK!

KÖZISMERET (ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL)

Az LSGYROK és LSFRSZI jogutódaként retrográd integrációval 2007. szeptember 1-el jött létre a Dél-Dunántúl legösszetettebb többfunkciós oktatási-nevelési intézménye.

A kiscsoportos oktatás, az egyéni fejlesztési tervek, a jó technikai- és humánerőforrás, valamint új építésű intézményeink a Mecsek-Nyugaton ideális tanulási, fejlesztési lehetőséget biztosít minden rászorulónak.

A sajátos nevelés igényű tanulók speciális igényeit gyógypedagógusok, gyógytornász, logopédus, pszichológus biztosítják.

A közismereti oktatás kiscsoportos rendszerben, szükség szerint egyéni megsegítéssel történik. A nagyszámú eszközös szemléltetés és a gyakori terepen tartott óra az iskolai monotóniát jól oldja. Ez különösen megmutatkozik a felzárkoztató oktatásban, ahol azok a 15 évnél isdősebb diákok tanulnak, akik még nem végezték el a 8 általánost. Itt gyorsított ütemben összevontan több osztályt elvégezhetnek, vagy bekapcsolódhatnak a szakképzésbe!

Magyarországon a látássérültek szakképzése a Világ Világossága Alapítvány intézményében történhetett először.

A kézműves szakmáink termékei évente neves díjakat hoznak el az ország minden részéről. A szőnyeg- és vászon szövés, kerámia formázás, fazekasság és bőrtárgykészítő szakok már 1997 óta adnak OKJ-s szakképesítést a minket választóknak. A számítógép kezelő és használó (ügyviteli asszisztens) ismereteket is évről - évre sokan sajátítják el. Nagy népszerűségnek örvend a gyógynövény termelő és felhasználó szak is.

Az alapfokú oktatás mellett a halmozottan sérültek fejlesztő csoportja, valamint a középfokú oktatás mellett a készségfejlesztő szakképzésben résztvevő tanulók kiemelt, sokrétű megsegítést kapnak.

A tapasztalt művésztanárok irányítása mellett az Alapfokú művészetoktatási intézményben a néptánc és az ipar-és képzőművészeti szak működik, melyre a más iskolákban tanulókat is örömmel látjuk a délutáni órákban.

KÖZÉPISKOLA

Intézményünkben 6 éves kortól, iskolai tanulmányaik befejezéséig biztosítjuk a sérült gyermekek és fiatalok számára szükséges rehabilitációs fejlesztéseket. Ennek keretében a halmozottan sérült gyermekek számára fejlesztő iskolai csoportot működtetünk. Az idősebb korosztály tagjai az oktatás mellett gyógypedagógiai, logopédiai megsegítést kapnak, gyógytornász, gyógytestnevelő, pszichológus, pszichiáter-neurológus segíti őket, valamint kiemelt hangsúlyt fektetünk az önálló életvitel begyakorlására, mely a sérülés foka és típusa alapján egyénre szabottan kerül kidolgozásra.

A szakiskolai és speciális szakiskolai képzés keretében 9. és 10. évfolyamon általános műveltséget megalapozó képzés folyik, kis csoportokban, a speciális szakiskolában egyéni fejlesztési tervek alapján.

A felzárkóztató képzés keretében általános iskolai tanulmányaikat 16 éves korukig be nem fejezett fiataloknak.

BINOK-ban oktatott szakmák

  • 31 215 02 népi kézműves

Rész szakképesítések: fazekas, szőnyegszövő, takács (vászonszövő)

  • 31 542 02 szíjgyártó és nyerges

Rész szakképesítések: bőrtárgy készítő

  • 31 622 01 kertész

Rész szakképesítések: fűszernövény termesztő, gyógynövénytermesztő, kerti munkás

  • 52 347 03 telefonos és elektronikus ügyfélszolgálati asszisztens

Átfogó fenntartói értékelés 2019-2020