akadalymentes változat

Szakképzés

A szakképzés a változás korát éli, a BINOK-ban is épp úgy mint a többi szakképző intézményben. A moduláris és a duális szakma képzés egyszerre van jelen. A réginek nevezett Országos képzi jegyzék (OKJ) és az új, OKJ szerinti képzésben is tanulnak diákjaink.

Az intézményben :

Szakiskolai,
Speciális szakiskolai, és
Készségfejlesztő szakiskolai oktatás is folyik.

A 2013/2014-es tanévben a 9/E a 9/A osztályok tanulói az új rend szerint tanulnak, a 10. osztályosok, és a szakképző évfolyamok a régi OKJ szerint.

A 2014-2015-ös tanévre a 9.E és a 9/A , valamint a 10.osztályokba az új OKJ szerinti szakmai képzésre vesszük fel a tanulóinkat, a régi OKJ szerint, kifutó képzésben csak a 11 és 12. osztályosok tanulnak.

A BINOK-ban tanulható szakmacsoportok és szakmák nem változnak. Intézményünkben  a népi kézműves szakmák oktatása országosan elismert szintű, és a Dél-dunántúli régióban hiánypótló szerepet tölt be.

Szakmacsoportok:

Művészet-közművelődés- kommunikáció szakmacsoport,
Mezőgazdaság
Informatika szakmacsoport
Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport

Eddig oktatott szakmák:

Népi kézműves, azon belül: Szőnyegszövő, takács, fazekas, bőrtárgy készítő
Gyógy és fűszernövény termesztő
Számítógép kezelő és használó

Jelenleg oktatott szakmák:

Népi kézműves, azon belül: Szőnyegszövő, takács,
Kertész, azon belül: gyógynövény termesztő
Számítógépes adatrögzítő
Készségfejlesztő

Tervezett szakmák szakiskolai képzésben:

Népi kézműves, azon belül: Szőnyegszövő, takács, fazekas
Kertész, azon belül: gyógynövény termesztő
Falusi vendéglátó (gazdasszony)

Tervezett szakmák speciális szakiskolai képzésben:

Népi kézműves, azon belül: Szőnyegszövő, takács,
Kertész, azon belül: gyógynövény termesztő
Számítógépes adatrögzítő

Tervezett a készségfejlesztő csoport további indítását is.

A készségfejlesztő speciális szakiskola négy évfolyamos. Célja:

Az értelmileg akadályozott tanulók tanulmányaik befejeztével viszonylag önálló életet éljenek, legyenek képesek irányítással egyszerű munkafolyamatok elvégzésére. Intézményünkben ezt a célt a vizuális nevelés, és a kézműves mesterségek alapjainak megismertetése eszközeivel végezzük.

A speciális szakiskolai és szakiskolai oktatás, a szakma tanulása, 2013-ig 2+2 évfolyamban történt, a  9. és 10. osztályokban közismereti , a 11. és a 12. osztályokban szakmai képzéssel.

A 2013-2014-es tanévtől:

Speciális szakiskolai képzés: 4 éves.

Célja:

A sajátos nevelési igényű tanulók szakmai oktatása. A tanulócsoportok kis létszámúak. Mindegyik sajátos nevelési igényű tanulót készségeinek és képességeinek megfelelően egyedi fejlesztési terv szerint oktatjuk.

Ehhez szakemberek, speciális eszközök állnak az intézmény rendelkezésére.

 

Szakiskolai képzés 3 éves

Célja:

A szakértői véleménnyel nem rendelkező, de élethelyzetük miatt kis létszámú csoportokban oktatandó fiatalok nevelése és oktatása, szakmai képzése.

 

A 9.osztályban még jelentős a közismereti oktatás. Ez az óraszám évről évre kevesebb. A szakmaelméleti és gyakorlati órás száma viszont évről évre több. A négy illetve három éven belül, összesen 33% közismeret, 67% szakmai elmélet és gyakorlat. A szakmákkal való ismerkedés, a szakmák alapjainak elsajátítása,  a 9 osztályban kezdődik, a szakma előkészítő és a pályaorientációs tanórákon, valamint a műhelyekben. A Mezőgazdaság, a Művészet közművelődés és az Informatika szakmacsoportok mentén folyik a képzés. A tanórákon résztvevő tanulókban ki kell alakítani a készségeket és a képességeket a szakmák tanulására. Ennek érdekében a kézügyesség fejlesztése, a földrajzi, biológiai, matematikai  ismeretek megerősítése, a mérés és a mértékegységek ismereteinek elmélyítése, történik, központi helyre téve az intézményben folyó szakképzést. A szakmacsoportokba tartozó, azokhoz kapcsolódó más szakmák sokaságáról is hallanak ismereteket. Idegen nyelv, az angol.