akadalymentes változat

Pszichológia

Rendszeres foglalkozások az akkut esetek során:

 • esetelemzés:
 • az aktuális magatartási zavar,
 • agresszív megnyilvánulás bármilyen formájának,
 • indulatkitörés,
 • hiperaktív/ADHD/ megnyilvánulás,
 • a társak felé irányuló zaklatás számtalan módozatának feltárása,
 • érzelmi problémák: lelki megrázkódtatás,
 • tárgyvesztési konfliktusok /valamelyik szülő betegsége, kedvenc állat elvesztése, fontos tárgyak eltűnése,/
 • mellőzöttség,
 • megalázottság,
 • szeretetnélküliség megélése,
 • szülők életmódja iránti kimondatlan aggódás,

 

 

Alkalmazott pszichológiai eljárások:

Konfliktuskezelés:  a katarktikus élmények, gondolatok, érzelmek feltárása, lépésről-lépésre történő feldolgozása, a problémákkal való szembesítés, megoldásmódok keresése.
Viselkedésterápia számtalan formája, ami a személyiség fejlődése folyamán kialakulatlan normarendszer, magatartás, alkalmazkodási zavarok feltárását, újbóli megtanítását jelenti bármely fejlődő életkorban.
Relaxációs gyakorlatok (autogén tréning) egyénenként és két fős csoportban
Beszélgetés a szülőkkel, együttműködés esetén esettanulmány
Életmód-elemzés
Felvilágosítás a serdűlőkortól ifjúkorig korcsoportoknak
Párkapcsolati problémák feltárása és kezelése több üléses módszerrel
Meseóra keretében magatartási minták bemutatása, gyakoroltatása
Írásos dokumentumok elemzése
Konzultáció szakmai szinten: pszichiáter, igazgató, osztályfőnökök, Családsegítő előadók, rendelőintézeti vezető pszichiáterek, szakasszisztensek
Továbbképző kurzusok az ELTE ISKOLAPSZICHOLÓGUS Szekció keretében Budapesten havonta
szupervíziós kurzusok a pécsi pszichiátriai rendelőben havonta