akadalymentes változat

Készségfejlesztő csoport

A készségfejlesztő csoportot iskolánk a 2012/2013-as tanévben azzal a céllal hozta létre, hogy a szakképzésig eljutó, de ott sérültségük okán nem igazán boldoguló tanulók is olyan képzést kaphassanak, ami biztosítja fejlődésüket, fejleszti készségeiket, képességeiket.

A képzésben résztvevő szakiskolás diákok zöme értelmileg akadályozott, 11. és 12. osztályos tanuló.

 A készségfejlesztő csoport óráinak jelentős része 1/3-2/3 arányban kézműves tevékenységekre épül.

A csoport másfél évvel ezelőtti létrejötte óta feltűnő a gyerekek kézügyességének folyamatos fejlődése, aktivitásuk, munkaigényük növekedése. A sokféle munkavégzés, és sikerélményhez jutás eredményeként minden tanulónak megnőtt a koncentráció ideje. Ismerik a „jól végzett munka örömét”, és kíváncsisággal teli várakozással állnak a következő, számukra ismeretlen feladatok elé. Az eltelt idő során mindannyian megismerték a közösen végzett munka örömét,  megtanultak tiszta szívvel örülni nem csak a saját, hanem társaik sikerének is. Az elmúlt idő alatt összeszokott, együttműködni képes, egymást segítő, egymás személyiségét építő (és nem leépítő) valódi közösség kovácsolódott a csoportból. A résztvevők a képzés megkezdésekor nem ugyanazokkal az alapkészségekkel, vagy gyakorlati és alapvető szociális készségekkel rendelkeznek. Ez utóbbiak fejlesztése a képzés meghatározó részét kell, hogy jelentse.  A gyakorlati képzésnek ezek megerősítését is szolgálnia kell.

Kapcsolódó galéria