akadalymentes változat

Alapfokú oktatás

Alsó tagozat

A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg tanítványaival,

hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit."

Kahlil Gibran

 

Iskolánk 1990-ben jött létre Látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja néven, melynek feladata volt az óvódások, általános iskolások nevelése és oktatása. Elsősorban iskolánk ekkor, a látássérült gyermekek oktatására  és nevelésére nyújtott lehetőséget.

Az általános iskola alsó tagozatában az oktatás összevont osztályokban folyik. 1. és 4. osztály illetve 2. és 3. osztály. Tanulóink között vannak látássérültek, hallássérültek, tanulásban akadályozottak, magatartászavarosak, illetve hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek is.  

Sérült tanulóinknál a tanulás során egyaránt alkalmazunk speciális módszereket és eszközöket. Fő célunk az általános műveltség kialakítása, habilitációs, rehabilitációs fejlesztés. Munkánkat pedagógia asszisztens, iskolapszichológus és pszichiáter segíti.

Főbb alapelveink:    

  • egyéni adottságokhoz adódó bánásmód
  • tanulásra ösztönzés
  • többoldalú érzékszervi megerősítés

 

Diákjainknak hetente 24 tanórája van (magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika, rajz, ének, testnevelés, hittan). Délutánonként lehetőség nyílik számukra fejlesztő foglalkozásokon való részvételre, illetve informatika, rajz és kézműves szakkörön, tömegsporton.

 

Az oktatás helyszíne egy barátságos, természetközpontú környezet a Mecsek oldalban.  Az alsó tagozatos tanulók egy külön épületben tanulnak, amely számukra megfelelő, segítséget nyújtó eszközökkel, fali képekkel és egyéb oktatást segítő eszközzel van felszerelve. Mindemellett az osztálytermek barátságos, otthonos, gyermekközpontú környezetet teremtenek diákjaink számára.

Kapcsolódó galéria